завантаження

Ніжинські старшокласники допоможуть у формуванні стратегії розвитку нашого міста на наступні 10 років

Місто Ніжин стоїть сьогодні перед непростими викликами вибору свого майбутнього з огляду на глобальні процеси соціально-економічних змін та формування демократичного суспільства в Україні.

У цьому контексті перед Ніжином у першу чергу постає завдання визначення пріоритетних напрямків розвитку нашого міста.

Так, 9 січня в стінах міської ради відбулося засідання оргкомітету за участі міського голови Анатолія Лінника, першого заступника міського голови Григорія Олійника, заступників міського голови Сергія Дзюби, Ігоря Алєксєєнка, Сергія Осадчого.

Як зазначив міський голова Анатолій Лінник; «Стратегія має бути реальна, а не формальна. Ніхто не повинен залишатися осторонь. Це наша з вами спільна справа. Дотримуючись відповідних норм і алгоритмів, стратегія розвитку Ніжина має відображає нові амбітні цілі розвитку Ніжина, які вказують шлях до досягнення його сталого майбутнього як динамічного та креативного міста для життя і роботи жителів міста».

Це і є основною причиною для пошуку нового стратегічного бачення розвитку міста та пошуку шляхів переходу від пострадянського до сучасного європейського міста.

Депутат Ніжинської міської ради Світлана Рожок наголосила на тому, що при формуванні стратегії Ніжина, потрібно брати до уваги, в основному, місцевих жителів, оскільки, запрошення до Ніжина висококваліфікованих, сертифікованих фахівців для розвитку того чи іншого підприємства потягне за собою не малі витрати, які на даний час Ніжин понести не може.

«Стратегія має бути спрямована на людей, в першу чергу. І якщо, як пріоритет, визначити людський потенціал, то потрібно визначитися, в чому конкурентні переваги місцевої громади перед іншими людьми. Стратегія має враховувати інтереси місцевих жителів» – каже Світлана Рожок.

У процесах розвитку міста  важливу роль відіграють органи місцевого  самоврядування. Стратегія має стати основним керуючим  документом для дій міської влади на шляху досягнення стратегічних цілей.

Григорій Олійник зауважив, що в основу формування стратегії розвитку саме нашого міста має лягти людський потенціал.

Для цього потрібно провести соціальне дослідження серед жителів нашого міста, завдяки якому стане можливим визначення потенціалу громади і вже після цього робоча група по розробці стратегії розвитку міста зможе розпочати свою роботу.

В основу такого соціального дослідження сектор з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності при Ніжинській міській раді запропонував покласти карту капіталів.

Добробут кожної громади залежить від кількості та якості суспільного капіталу, що створюється на даній території.

За визначенням Міжнародної ради з інтегрованої звітності усі 6 капіталів лежать в основі створення економічної та неекономічної вартості та є фундаментом взаємодії державних інституцій, бізнесу та суспільства:

  • Фінансовий капітал – це усі фінансові засоби, що є в розпорядженні громади. Йдеться про наявні оборотні кошти, резервні кошти, боргові зобов’язання, рівень доходів населення, обсяг інвестицій, тощо.
  • Промисловий та технологічний капітал – це уся фізична інфраструктура, що збудована на території, а також виробничі об’єкти та великі технологічні установки.
  • Людський капітал – це люди, що проживають на території, а також гості міста. Якість людського капіталу оцінюється за параметрами освіти, стану здоров’я, сукупного професійного досвіду, кількістю талантів та якістю навичок.
  • Природній капітал – це природні ресурси території, географічні чинники, корисні копалини, ландшафтні особливості, тощо.
  • Соціальний капітал окреслює стосунки між людьми, рівень суспільної довіри, вагомість звичаєвих норм, поведінкової культури, наявність спільних цінностей, тощо.
  • Інноваційний та творчий капітал демонструє, те, як часто з’являються та втілюються свіжі ідеї, винаходи, творчі проекти, чи громада створює можливості для талановитих людей, тощо.
Суспільні капітали зростають, руйнуються, або трансформуються залежно від дій ключових заінтересованих сторін території або внаслідок реагування на зовнішні чинники. Карта суспільних капіталів допомагає оцінити стан кожного з капіталів на певній території, та окреслити пріоритетні напрями розвитку території.

Тож, за допомогою анкетування, Ніжинцям буде запропоновано визначитися, який з капіталів має лягти в основу розробки стратегії розвитку міста.

В ході засідання оргкомітету, було зазначено, що основний потенціал Ніжина закладений у корінних жителів на генетичному рівні ще 1000 років тому – це торгівля. Тож, саме цей напрямок і має розвиватися.

Під кінець засідання, секретар міської ради Валерій Салогуб запропонував до участі в розробці стратегії розвитку нашого міста залучити старшокласників та студентів Ніжина, запропонувавши їм написати твори на тему «Яким Ви бачите Ніжин за 10 років?». Дану пропозицію підтримали без заперечень, адже саме нинішня молодь і буле втілювати в життя стратегію розвитку нашого міста.

Тож,  після того, як будуть проаналізовані учнівські твори та проведено соціальне дослідження, до процесу реалізації стратегії буте долучене широке коло зацікавлених сторін у межах їх сфер відповідальності. Їхня активна участь  надихатиме і мотивуватиме дії місцевої громади і  сприятиме тому, що стратегія розвитку Ніжина буде надбанням усіх городян.

Вікторія Коломійченко

залишіть коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *